حسینیه شالبافان (مکتب عاشورا) همدان باسلام خدمت ارادتمندان به ائمه عصمت و طهارت این وبلاگ از محرم ۱۴۳۶ بصورت رسمی کار خود را آغاز نمود امید که مورد لطف و رضایت عمه سادات قرار بگیرد..... یاعلی.. نشانی:همدان خیابان شهدا بلوار هگمتانه حسینیه شالبافان (مکتب عاشورا) tag:http://maktabeashora.mihanblog.com 2020-09-19T14:11:20+01:00 mihanblog.com روز سوم امام حسین 2016-10-15T12:50:10+01:00 2016-10-15T12:50:10+01:00 tag:http://maktabeashora.mihanblog.com/post/218 seed saeed آپلود عکس" alt="" /> ]]> شب ششم محرم 95 2016-10-08T05:33:50+01:00 2016-10-08T05:33:50+01:00 tag:http://maktabeashora.mihanblog.com/post/217 seed saeed آپلود عکس" alt="" /> ]]> شب ششم محرم 95 2016-10-08T05:33:29+01:00 2016-10-08T05:33:29+01:00 tag:http://maktabeashora.mihanblog.com/post/216 seed saeed آپلود عکس" alt="" /> ]]> شب ششم محرم 95 2016-10-08T05:33:09+01:00 2016-10-08T05:33:09+01:00 tag:http://maktabeashora.mihanblog.com/post/215 seed saeed آپلود عکس" alt="" /> ]]> محرم95 شب سوم 2016-10-05T07:22:53+01:00 2016-10-05T07:22:53+01:00 tag:http://maktabeashora.mihanblog.com/post/214 seed saeed آپلود عکس" alt="" /> ]]> محرم95شب سوم 2016-10-05T07:22:25+01:00 2016-10-05T07:22:25+01:00 tag:http://maktabeashora.mihanblog.com/post/213 seed saeed آپلود عکس" alt="" /> ]]> محرم95شب سوم 2016-10-05T07:22:05+01:00 2016-10-05T07:22:05+01:00 tag:http://maktabeashora.mihanblog.com/post/212 seed saeed آپلود عکس" alt="" /> ]]> محرم95شب سوم 2016-10-05T07:21:45+01:00 2016-10-05T07:21:45+01:00 tag:http://maktabeashora.mihanblog.com/post/211 seed saeed آپلود عکس" alt="" /> ]]> حلیم نذری 2016-10-05T07:13:59+01:00 2016-10-05T07:13:59+01:00 tag:http://maktabeashora.mihanblog.com/post/210 seed saeed   ان شالله به حول وقوه الهی در صبح جمعه مورخ شانزدهم مهرماه بعد از اذان صبح با مراسم توزیع حلیم درحسینیه شالبافان(مکتب عاشورا) درخدمت دوستان هستیم ....یاعلی   


ان شالله به حول وقوه الهی در صبح جمعه مورخ شانزدهم مهرماه بعد از اذان صبح با مراسم توزیع حلیم درحسینیه شالبافان(مکتب عاشورا) درخدمت دوستان هستیم ....یاعلی

]]>
6 روز تا محرم 2016-09-27T13:41:16+01:00 2016-09-27T13:41:16+01:00 tag:http://maktabeashora.mihanblog.com/post/209 seed saeed در میان نامه اعمال در محشر فقطروزهایی که برایت گریه کردم دیدنیست...

در میان نامه اعمال در محشر فقط

روزهایی که برایت گریه کردم دیدنیست...

]]>
سال نو مبارک 2016-03-21T06:25:24+01:00 2016-03-21T06:25:24+01:00 tag:http://maktabeashora.mihanblog.com/post/208 seed saeed ]]> سال نو مبارک 2016-03-21T06:22:53+01:00 2016-03-21T06:22:53+01:00 tag:http://maktabeashora.mihanblog.com/post/207 seed saeed ]]> اربعین 2015-11-29T04:50:26+01:00 2015-11-29T04:50:26+01:00 tag:http://maktabeashora.mihanblog.com/post/203 seed saeed ]]> کربلا ۱۳۹۴ 2015-11-24T09:58:55+01:00 2015-11-24T09:58:55+01:00 tag:http://maktabeashora.mihanblog.com/post/202 seed saeed آپلود عکس" alt="" /> ]]> کربلا ۱۳۹۴ 2015-11-24T09:57:58+01:00 2015-11-24T09:57:58+01:00 tag:http://maktabeashora.mihanblog.com/post/201 seed saeed آپلود عکس" alt="" /> ]]>