حسینیه شالبافان (مکتب عاشورا) همدان
لبیـــــــــــــــــــــــــک یا حسیــــــــــــــــــــــــن
چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394
مبارکــــــــ

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394
فرا رسیدن شعبان المعظم بر تمامی شیعیان مبارکـــــــــــــــــــبادنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
سه شنبه 29 اردیبهشت 1394


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()

ویژه نامه ای به مناسبت
سال روز شهادت امام موسی کاظم (ع)

۲۵ رجب ۱۸۳ هجری قمری


السلام علیک یا امام موسی بن جعفر

هر گه كه نسیم از ره بغداد آید
ما را ز حدیث عشق و خون یاد آید

اى گل كه به گردن تو غل افكندند
از صبر تو زنجیر به فریاد آید 

اى باب گشوده خدا بر جوائح مردمان و اى رشته پیوند زمین و آسمان! نامت كلید گشایش گره‏هاى فرو بسته و یادت، مایه آرامش دل‏هاى شكسته است. نامت، نردبان صعود دعاهاى مرفوع و یادت پلكان نزول اجابت منصوب است ... تو را با زبان نیاز مى‏خوانیم با دلى پر سوز گداز به امداد این دست هاى خسته...
اى گرداب خشم و غضب را «كاظم»! اى طوفان هاى اندوه را «صابر»! اى بر هدایت خلق خدا «امین»! سلام بر تو اى صاحب «احسان عام» و «گذشت خاص» سلام بر تو اى زندانى بزرگ بصره و بغداد!... سلام بر تو كه شب‏هاى سیاه را به چراغ ذكر و دعا به سپیده سحرى پیوند مى‏زدى! سلام بر تو و بر گام‏هاى مجروح بسته به رنجیرت!

امام موسى كاظم(علیه السلام)
حضرت امام موسى بن جعفر (علیه السلام)، معروف به كاظم و باب الحوائج و عبد صالح در روز یكشنبه 7 صفر سال 128 قمرى در روستاى «ابواء»، دهى در بین مكّه و مدینه، متولّد گردید.
نام مادر آن حضرت، حمیده است.
 آن حضرت در 25 رجب سال 183 قمرى، در زندان هارون الرّشید عبّاسى در بغداد، در 55 سالگى به دستور هارون مسموم گردید و به شهادت رسید. مرقد شریفش در كاظمین، نزدیك بغداد، زیارتگاه شیفتگان حضرتش مىباشد.

شیوه مبارزه امام موسی کاظم (علیه السلام)
در دوران امـامـت پـیـشـواى هفتم (ع ) بجز بیت امامت، از سوى دستگاه خلافت عباسى نیز گاهى با بـعـضـى جـناحهاى فكرى مثل ملحدان و زندیقیان مبارزه مى شد. این مبارزه در دوران خلافت مهدى و هـادى عـبـاسـى ابـعاد گسترده ترى یافت و گروه زیادى به اتهام الحاد و زندقه گرایى به قتل رسیده یا به زندان افكنده شدند..(117)

لیـكـن مـبـارزه مـوسـى بـن جـعـفر با منحرفان ، هم در روش با مبارزه خلفا تفاوت داشت و هم در انـگـیـزه و هـدف . هـدف اسـاسـى خـلفـا از مـبـارزه بـا ملحدان صرفا سیاسى بود و در راستاى سیاستهاى حكومتى آنان قرار داشت ؛ از این رو، بسیارى از افراد كه از سوى حكمرانان به كفر و زنـدقه متّهم مى شدند در واقع زندیق نبودند؛ ولى از آنجا كه وجودشان خطرى براى دستگاه خـلافـت بـه شـمار مى آمد متهم به الحاد شده به قتل مى رسیدند و یا زندانى مى گشتند. خلفا اتـهـام زنـدیـق بـودن را وسـیـله اى براى اعمال فشار بر مخالفان حكومت خود بویژه علویان ، قـرار داده بـودنـد؛ از ایـن رو، هـر كـس از دسـتـورات آنـان سرپیچى مى كرد و عدالت و اسلامى بـودن حـكـومـت ایـشـان را زیـر سـؤ ال مـى بـرد، از سوى آنان متهم به الحاد مى شد. به عنوان نمونه :
شـریـك بـن عـبداللّه قاضى از جمله كسانى بود كه معتقد بود نمى شود در نماز به مهدى اقتدا كـرد. مـهدى او را احضار كرد و مورد عتاب قرار داد و گفت : اى زنازاده ... شریك پاسخ داد: مادرم اهل روزه و نماز بود. خلیفه ناچار تهمت زندقه به او زد و گفت : اى زندیق ، تو را خواهم كشت ! شـریـك خـنـدیـد و با خونسردى گفت : زندیقیان نشانه هایى دارند كه بدان شناخته مى شوند، مثل نوشیدن شراب و به كارگیرى زنان رقاصه و خواننده . مهدى كه پاسخى نداشت ناگزیر او را رها كرد..(118)

روشى را كه خلفا براى مبارزه با ملحدان برگزیده بودند، زور و سرنیزه بود. عـلت انـتـخـاب ایـن روش ایـن بـود كـه اوّلا آنـهـا اهـل مـنـطـق و استدلال نبودند و كمترین اطلاعى از مبانى اعتقادى اسلام نداشتند تا با استناد به آنها به نبرد مـلحـدان بروند؛ و ثانیا هدف آنان ارشاد و هدایت فرد متهم نبود، بلكه از میان برداشتن او بود؛ از ایـن رو بـهـتـریـن روش بـراى دسـتـیـابـى بـه ایـن هـدف ، توسل به زور و سرنیزه و شكنجه و زندان و قتل بود.

امـام كـاظـم (ع ) كـه هـدف اسـاسـى اش از رویـارویـى با باندها و مكاتب انحرافى هدایت افراد فـریـب خـورده بـود، بـا مـنـطـق و حـجـّت قـوى و دلائل روشـن بـه (جـدال احـسـن ) با آنان مى پرداخت و عقاید و مكتبشان را مردود مى شمرد. در نتیجه ، اثر این نوع مـبـارزات بـنـیـادى و روشـنـگـریـهاى فكرى در جامعه و بیدارى افكار توده هاى مردم به مراتب بـیـشـتـر از آثـار تـلاشـهـاى دسـتـگـاه خـلافـت در ایـن ارتـبـاط بـود، و اصـولا ایـن دو روش قابل مقایسه با یكدیگر نیستند؛ چه آنكه یكى اثر تخریبى داشت و دیگرى اثر سازندگى و روشنگرى و هدایت .

مـوسـى بـن جـعـفر(ع ) علاوه بر آنكه خود در موارد مقتضى به مبارزه با افكار انحرافى برمى خـاسـت و با سردمداران آنها به بحث و گفتگو مى پرداخت ، شاگردان و یاران زبده خود را نیز بـر ایـن امـر تـشـویـق مـى كـرد. در روایـتـى از آن حـضـرت نقل شده است :

(فَقیهٌ واحِدٌ یُنْقِذُ یَتیما مِنْ اَیْتامِنَا الْمُنْقَطِعینَ عَنْ مُشاهَدَتِنا بِتَعْلیمِ ما هُوَ مُحْتاجٌ اِلَیْهِ اَشَدُّ عَلى اِبْلیسَ مِنْ اَلْفِ عابِدٍ؛ لاَِنَّ الْعابِدَ هَمُّهُ ذاتُ نَفْسِهِ فَقَطُّ ، وَ هذا هَمُّهُ مَعَ ذاتِ نَفْسِهِ ذاتُ عِیالِ اللّهِ وَ اِمـائِه لِیـُنـْقـِذَهـُمْ مـِنْ یَدِ اِبْلیسَ وَ مَرَدَتِه ، وَ لِذلِكَ هُوَ اَفْضَلُ عِنْدَاللّهِ مِنْ اَلْفِ عابِدٍ ، وَ اَلْفِ اَلْفِ عابِدٍ.).(119)

یك فقیه دانشمند كه یتیمى از ایتام ما (خاندان پیامبر(ص ) ) را كه از ما بریده و منقطع شده است (از گمراهى ) نجات دهد و آنچه را كه وى بدان نیازمند است به او بیاموزد، براى شیطان سخت تـر و دردنـاكـتـر از هـزار عابد است . زیرا عابد تمام كوششش نجات خودش مى باشد ولى این فـقـیـه هـدایـتـگـر، عـلاوه بـر خـودش ‍ بـنـدگـان خـدا را نـیـز از چـنـگـال ابـلیـس و پیروان او مى رهاند؛ از این رو، چنین فردى نزد خدا برتر از هزار، بلكه یك میلیون عابد است .

امـام كـاظـم (ع ) علاوه بر این تشویق عمومى ، بعضى از یاران خود را كه در بحث و مناظره چیره دسـت بـودنـد، فـرمـان مـى داد تـا بـا گـروهـهاى فكرى مناظره كنند. به عنوان نمونه كشّى مى نویسد:

(امـام كـاظـم (ع ) مـحـمـد بـن حـكـیـم را مـاءمـور كـرد تـا در مـسـجـد رسـول خـدا(ص ) بـنـشـیـنـد و بـا مردم مدینه (و صاحبان افكار و عقاید مختلف ) گفتگو و مناظره كند.).(120)

نمونه هایى از مبارزات امام (ع)
در ذیل نمونه هایى از مبارزات فرهنگى امام كاظم (ع ) را در برابر بعضى از مكاتب و مسلكهاى فكرى عصر امامت آن حضرت ذكر مى كنیم .

ملحدان
تـفـكـر الحـادیـگـرى و زنـدقـه از دوران حـكومت امویان و توسط بعضى از خلفاى اموى در میان مـسـلمـانـان مـطـرح شـد و در عصر عباسیان ابعاد گسترده تر و داعیان بیشترى پیدا كرد. الحاد، شـاخـه هـاى مـخـتلفى دارد از قبیل انكار آفریدگار، اعتقاد نداشتن به یك یا چند صفت از صفات ثبوتیّه یا سلبیّه خداوند، ایمان نداشتن به پیامبران الهى و انكار معاد. عنوان فراگیر همه آنها انكار ضرورى دین است .

مـعـروف ترین عناصر دعوت كننده به الحاد در عصر امام كاظم (ع ) عبارت بودند از: یزدان بن باذان ، بشّار بن برد، صالح بن عبدالقدوس ، ابن مقفّع ، ابن ابى العوجاء ، و مطیع بن ایاس . ایـنـان بـا القـاى شـبـهـات گـمـراه كـنـنـده در زمـیـنـه مـسـائل اعـتـقـادى ، اصول و مبانى اعتقادات مردم را سست و متزلزل مى كردند و آنان را به انحراف مى كشاندند.

امـام كاظم (ع ) در برابر این گروه بى دین به دفاع از آیین توحید برخاست و شبهات آنان را پاسخ گفت كه به دو مورد آن اشاره مى كنیم .

1 ـ نـفـى حـركـت بـراى خداوند: از جمله اعتقادات سخیف زندیقیان اثبات حركت براى خداوند بود. آنـان بـا اسـتناد به روایت جعلىِ نقل شده توسط ابوهریره معتقد بودند خداوند هر شب در ثلث بـاقـیـمـانـده از شب به آسمان دنیا فرود مى آید و از بندگانش مى خواهد كه او را بخوانند تا اجابت كند و از او درخواست آمرزش كنند تا آنها را بیامرزد.(121) 
لازمه پذیرفتن چنین روایتى اعتقاد به جسم بودن و حركت پروردگار است .

امام كاظم (ع ) به مبارزه با این تفكر پرداخت و در مقام پاسخگویى از آن فرمود:
(خداوند (هیچگاه به آسمان زمین ) فرود نمى آید، و (اصولا) نیازى به فرود آمدن ندارد. در نگاه او دورى و نـزدیـكـى مساوى است . نه نزدیكى براى او دور است و نه دورى براى او نزدیك . او محتاج به چیزى نیست و همه به او نیازمندند ... .

امـا این گفته كه خداوند فرود مى آید! گفته كسانى است كه خداوند را به نقص و زیادت وصف مـى كـنـنـد. هـر مـتـحـركى نیازمند محركى است تا آن را به حركت درآورد یا به كمك آن به حركت درآید. كسى كه چنین گمانهایى نسبت به خدا داشته باشد دچار هلاكت شده است .
در تـوصـیـف خـداونـد از صـفـائى كـه او را بـه نـقـص و زیـادت ، تـحـریـك و تـحـرك ، انـتـقـال و فـرود آمـدن ، بـرخاستن و نشستن محدود مى كند بپرهیزید. خداوند بالاتر و برتر از وصفهاى وصف كنندگان است ..(122))

امـام (ع ) در ایـن بـیـان مستدل و منطقى .(123) اعتقاد قائلین به جسمانیت و حركت خدا را نفى و عقیده درست اسلامى را بیان كرده است .

2 ـ نفى جسمانیّت از خدا: یكى از اعتقادات ملحدان اعتقاد به جسم بودن پروردگار است . هشام بن حـكـم پـیـش از راهـیـابى به حق چنین اعتقادى داشت . وقتى نظریه او به استحضار امام كاظم (ع ) رسید در ردّ آن فرمود:
(كدام بهتان و سخن باطلى بزرگتر از گفتار كسانى است كه آفریدگار موجودات را به جسم بـودن ، یـا صورت داشتن ، یا مخلوق و محدود بودن و اعضا و جوارح داشتن توصیف كند؟ خداوند از همه این اوصاف برتر و منزه است ..(124))

مرجئه
مـرجـئه از جمله گروههاى فكرى بودند كه در عصر امام كاظم (ع ) فعّالیت داشتند. آنان بنا به دلائلى ـ كـه بـه احـتمال قوى جنبه سیاسى نیز داشته است ـ معتقد بودند ایمان یك باور قلبى است و عمل ، جزو آن نیست ؛ از این رو تاءثیرى در تشدید یا تضعیف آن ندارد. و چون باور ذهنى امـرى بـسـیـط و امـر آن دایـر بین وجود و عدم است ، دچار شدت و ضعف نمى شود. انسان یا باور دارد یا ندارد.

بـر مـبـنـاى ایـن اعـتـقـاد، انـجـام اعـمـال زشـت و خـلاف شـرع یـك فـرد مـسـلمـان دلیـل بـر بـى ایـمـانـى وى نـخواهد بود. طبیعى است كه چنین عقیده اى از سوى زمامداران اموى و عباسى كه سعى مى كردند براى حفظ موقعیّت تاج و تخت خود تنها نام اسلام و مسلمانى را یدك بكشند و در عمل هیچ گونه پایبندى بدان نداشتند، مورد حمایت و جانبدارى قرار گیرد.
امـامـان مـعـصـوم (ع ) كه پیدایش و گسترش این تفكر انحرافى را خطرى بزرگ براى سلامتى فـكـرى و مـعنوى جامعه اسلامى مى دانستند همواره بر روى جنبه هاى قلبى و عملى ایمان تاءكید مى ورزیدند.

امـام كـاظـم (ع ) هـمـچـون دیـگـر امـامـان (ع ) در بـرابـر ایـن اعـتـقـاد نـادرسـت ایـسـتـاد و آن را بـاطـل شـمـرد. زمـانـى كـه از آن حـضـرت در ایـن رابـطـه سـؤ ال شد. فرمود:
(اِنَّ الاْیـمـانَ حـالاتٌ وَ دَرَجـاتٌ وَ طـَبـَقـاتٌ وَ مـَنـازِلُ فـَمِنْهُ التّامُّ تَمامُهُ وَ مِنْهُ النّاقِصُ الْمُنْتَهى نُقْصانُهُ وَ مِنْهُ الزّائِدُ الرّاجِحُ زِیادَتُهُ..(125))
ایـمـان دارى حـالات ، درجـات و مراتب و منازلى است . بعضى از مراتب آن ، تام و در نهایت تامى اسـت . بـعـضـى نـیـز نـاقـص و در نـهایت نقصان است . بعضى مراتب هم (نسبت به مراتب دیگر) رجحان و افزونى دارد.

امـام (ع ) در ایـن سـخـن ارزنـده بـراى ایـمـان سـه مـرتـبـه اسـاسـى قائل شده است .
مرتبه تام و كامل كه اختصاص به انبیا و اولیاى الهى دارد.
مرتبه نازل وناقص كه پایین ترین حدّ ایمان است و مرتبه پایین تر از آن كفر خواهد بود.
و مـرتـبـه بـیـن ایـن دو حـدّ كامل و ناقص كه خود به لحاظ كمیّت و كیفیّت داراى مراتب فراوان و غیرقابل شمارش است .

و بـدیـن تـرتـیـب نـظـریـه مـرجـئه را كـه بـراى ایـمـان بـیـش از یـك مـرتـبـه قائل نیستند، باطل كرد.

جبریان
اعـتـقـاد بـه جـبـر ریـشـه در دوران جـاهـلیـت دارد. قـرآن از قول مشركان نقل مى كند:
(لَوْ شاءَ اللّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَیْئٍ نَحْنُ وَ لا آباؤُنا وَ لا حَرَّمْنا مِنْ دُونِهِ
مِنْ شَیْئٍ.)
اگر خدا مى خواست ، نه ما و نه پدران ما، غیر او را پرستش نمى كردیم و چیزى را بدون اجازه او حرام نمى ساختیم .

پـس از ظـهـور اسلام ، اندیشه جبریگرى توسط معاویه ـ كه افكارش متاءثر از افكار جاهلى و نیز برخى از آراى یهودیان در ارتباط با جبر بود ـ ترویج شد.
خـلفـاى پـس از او نـیز كه گسترش این فكر را در راستاى منویات سیاسى خود مى دیدند از آن جـانـبـدارى كـردنـد؛ زیـرا اعـتـقـاد بـه جبر مى توانست خلفا را در تحكیم قدرتشان یارى داده ، انـحرافات و جنایات آنان را توجیه كند. ضمن آنكه این اثر را نیز داشت كه مردم را از اعتراض نسبت به خطاهاى حاكمان بازمى داشت .

جبریان براى اثبات نظریّه خود به ظواهر بعضى آیات و روایات استناد مى كردند. از جمله این روایت نبوى كه مى فرماید:

(اَلشَّقِىُّ مَنْ شَقِىَ فى بَطْنِ اُمِّه وَ السَّعیدُ مَنْ سَعِدَ فى بَطْنِ اُمِّه .) .(126)
بـدبـخـت كـسـى اسـت كه در رحم مادر گرفتار شقاوت شود و خوشبخت كس است كه در شكم مادر سعادتمند باشد.

امـام كـاظـم (ع ) كـه مـى دیـد قائلین به جبر این حدیث را دستاویز قرار داده اند به تبیین معناى واقعى آن پرداخت و فرمود:

(مـنـظـور ایـن است كه انسان بدبخت كسى است كه وقتى در رحم مادرش مى باشد خداوند مى داند كـه او (پـس از تـولد) كـردار اشـقیا را دارد و انسان خوشبخت كسى است كه وقتى در شكم مادرش اسـت خـداونـد مـى داند كه او (پس از به دنیا آمدن ) كردار سعادتمندان و نیكبختان را انجام خواهد داد..(127)

پـیـشـواى هـفـتـم (ع ) با این تفسیر روشن از كلام رسول خدا(ص ) به پیروان خود آموخت كه علم خـداوند به سعادت یا شقاوت فردى ، موجب جبر و سلب اختیار از او نمى شود؛ بلكه هر كس با اختیار خود مى تواند راه آینده و سرنوشت خویش را انتخاب كند.
بقیه در ادامه مطلبنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394

شهادت اسوه صبر و شکیبایی، هفتمین اختر تابناک امامت و ولایت، امام موسی کاظم علیه السلام را به ساحت مقدس امام عصر ارواحنا له الفداء و تمامی شیعیان تسلیت عرض می نمائیم.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
یکشنبه 13 اردیبهشت 1394


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
آپلود عکسآپلود عکسآپلود عکسآپلود عکسآپلود عکس

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
آپلود عکس" alt="" />آپلود عکسآپلود عکس" alt="" />آپلود عکسآپلود عکس

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
آپلود عکسآپلود عکسآپلود عکسآپلود عکسآپلود عکسآپلود عکسآپلود عکسآپلود عکسآپلود عکسآپلود عکس

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()

السلام ای دختر شاه نجف             السلام ای صابر صحرای طف


السلام ای چادر زهرا به سر           السلام ای نور خورشید و قمرالسلام ای مقتدای عالمین              السلام ای خواهر خوب حسینالسلام ای بانوی ماتم زده              صبر تو صبر جهان بر هم زدهالسلام ای تار و پود فاطمه              دختر صورت کبود فاطمهالسلام ای مظهر شور و شعور         پای تا سر عشق سر تا پا حضورالسلام ای کربلا در کربلا                ای به ایمان برادر مبتلاالسلام ای خطبه خوان شهر شام     خواب را کردی به بدخواهان حرامالسلام ای چشم زیبا بین عشق      زینب کبری و زهرای دمشق


ادامه مطلب زندگینامه حضرت زینب(س)

بروی گزینه ادامه مطلب کلیک کنید


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
پنجشنبه 10 اردیبهشت 1394
السلام علیک یا امیر المومنین

با سلام خدمت دوستان

طبق سنوات قبل مراسم جشن میلاد امیرالمومنین علی (ع)

در جمعه یازدهم اردی بهشت ماه از نماز مغرب و عشا در مکان 

حسینیه شالبافان (مکتب عاشورا) با منبر حجت السلام ستاری

و مداحی حاج حسین رجبی برگزار میگردد .

با حضور خود موجبات شادی دل صاحب الزمان (عج) باشیم..


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()

آپلود عکسآپلود عکسآپلود عکس

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
پنجشنبه 3 اردیبهشت 1394

بدان که شب جمعه اول ماه رجب را لیلة الرغائب مى‏گویند و از براى آن عملى 

از حضرت رسول صلى الله علیه و آله وارد شده با فضیلت بسیار که سید در اقبال و علامه در اجازه بنى زهره نقل کرده‏اند از جمله فضیلت او آنکه گناهان بسیار به سبب او آمرزیده شود و آنکه هر که این نماز را بگزارد چون شب اول قبر او شود حق تعالى بفرستد ثواب این نماز را به سوى او به نیکوتر صورتى با روى گشاده و درخشان و زبان فصیح پس با وى گوید اى حبیب من بشارت باد تو را که نجات یافتى از هر شدت و سختى گوید تو کیستى به خدا سوگند که من رویى بهتر از روى تو ندیدم و کلامى شیرین‏تر از کلام تو نشنیده‏ام و بویى بهتر از بوى تو نبوییدم گوید من ثواب آن نمازم که در فلان شب از فلان ماه از فلان سال بجا آوردى آمدم امشب به نزد تو تا حق تو را ادا کنم و مونس تنهایى تو باشم و وحشت را از تو بردارم و چون در صور دمیده شود من سایه بر سر تو خواهم افکند در عرصه قیامت پس خوشحال باش که خیر از تو معدوم نخواهد شد هرگز و کیفیت آن چنان است که روز پنجشنبه اول آن ماه را روزه مى‏دارى چون شب جمعه داخل شود ما بین نماز مغرب و عشاء دوازده رکعت نماز مى‏گزارى هر دو رکعت به یک سلام و در هر رکعت از آن یک مرتبه حمد و سه مرتبه إنا أنزلناه و دوازده مرتبه قل هو الله أحد مى‏خوانى و چون فارغ شدى از نماز هفتاد مرتبه مى‏گویى 9اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ الْأُمِّیِّ وَ عَلَى آلِهِ [وَ آلِ مُحَمَّدٍ] پس به سجده مى‏روى و هفتاد مرتبه مى‏گویی9سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائِکَةِ وَ الرُّوحِ پس سر از سجده بر مى‏دارى و هفتاد مرتبه مى‏گویی9 رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ تَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّکَ أَنْتَ الْعَلِیُّ الْأَعْظَمُ پس باز به سجده مى‏روى و هفتاد مرتبه مى‏گویی9 سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائِکَةِ وَ الرُّوحِ پس حاجت خود را مى‏طلبى که إن شاء الله برآورده خواهد شد) و بدان نیز که در ماه رجب زیارت حضرت امام رضا علیه السلام مندوب است و اختصاصى دارد چنانچه عمره در این ماه فضیلت دارد و روایت شده که تالى حج است در فضیلت و منقول است که: جناب على بن الحسین علیهما السلام معتمر شده بود در ماه رجب و شبانه روز نماز در نزد کعبه مى‏گزاشت و پیوسته در سجده بود در شب و روز و این ذکر از آن حضرت شنیده مى‏شد که در سجده مى‏گفت 9عَظُمَ الذَّنْبُ مِنْ عَبْدِکَ فَلْیَحْسُنِ الْعَفْوُ مِنْ عِنْدِکَ نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
چهارشنبه 2 اردیبهشت 1394


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
ذکر روزهای هفته تماس با مدیر

دریافت کد

برای اطلاع از آخرین تغییرات وبلاگ ایمیل خود را وارد کنید:

Delivered by FeedBurner

ساعت فلش مذهبی
روزشمار محرم عاشورا
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic